دوباره سبز خواهیم شد!

گفتی: پس دوباره سبز خواهیم شد؟؟!!
گفتم: در گلدان پشت پنجره ات سبز خواهم شد!
در ترانه های ننوشته ام سبز خواهی شد!
سبز سبز!
سبز غزل!
سبز دفترچه های مشق!
سبز دفترهای بزرگ نقاشی!
سبز مداد شمعی!
سبز گرگم به هوا!
سبز دفترچه ی عقاید!
سبز نامه های پنهانی!
سبز گُر گرفتنهای بی وقفه!
سبز سبز!
دوباره سبز خواهیم شد!
شهیار قنبری
دانلود دکلمه شعر با صدای شهیار قنبری

3 نظرات:

مینا گفت...

شاید باید با امید دوباره سبز شدن زندگی کنیم . قبلا میگفتن سبز رنگ سیدهاست ولی حالا سبز گفتن و سبز پوشیدن جرم داره!!!!!!!!

مهتا گفت...

راه سختی هست.. سبز بودن بین این همه آفت..

نعیمه گفت...

ممنون بابت تمام فایل های خوبی که برای دانلود می گذاری.