شروعی دوباره...

یادش بخیر زمانی که نه فیس بوکی  بود و نه جی پلاسی!
یادش یخیر زمانهائی که مرتب تو توئیتر توئیت میکردم و توی وبلاگم چرندیات روزانه ی ذهن مغشوشم و با سرعت برق و باد روانه اینترنت میکردم.امروز پس از مدتها فیلم یاد هندوستان کردو با سرعت زایدالوصفی شروع به نوشتن متنی کوتاه کردم.از امروز دیگه سعی میکنم فیس نوردی و جی پلاس نوردی رو کم کرده و به همون سبک و سیاق گذشته وب نویسی رو از نو شروع کنم.
تا خدا چه خواهد....