درب بی کوبه...

بالاخره وبلاگ درپیت من هم مشمول ف ی ل ت رینگ شد!وبلاگی که حد و حدودش گیر دادن به شهرداری ها و اداره مخابرات و اداره دارائی و از این دست اقسام بود!
اما گوئی فراموش کرده بودم که شهرداری هم از مقدسات الهیست و نوشتن از آن و نقل کردن شعر احمد شاملوئی که یک دنیا برایش غش میروند گناهی نابخشوده است.نوشتن از خاطرات زمان خدمت سربازی و بیهوله روزهای کودکی را گوئی مرثیه ی کفرانه ای تصور نموده و باید خط بطلانش می کشیم که نکشیدم. به قول احمد شاملوی فقید:
باید اِستاد و فرود آمد
بر آستانِ دری که کوبه ندارد،
چرا که اگر به‌گاه آمده‌باشی دربان به انتظارِ توست و
 اگر بی‌گاه
به درکوفتن‌ات پاسخی نمی‌آید.