خط ممتد فقر ...

پیشنوشت :
پارادوکس در منطق به حکم یا احکامی ظاهرا صحیح گفته می‌شود که منجر به تناقض می‌شوند یا با شهود مطابقت نمی‌یابند. در عین حال به جملات متناقض و حتی مخالف که یک حقیقت واحد را بیان می‌کنند نیز پارادوکس می‌گویند.
با دقت در پارادوکس‌ها معمولا مشخص می‌شود که یا از ابتدا تناقضی در مسئله وجود نداشته یا جوابی که در نگاه اول حیرت انگیز می‌نموده مشکل و تناقضی ندارد و یا اینکه فرضیات استفاده شده اصولا صحیح نبوده یا در کنار هم ناصحیح هستند.
شناخت این ابهام‌ها و حل کردن پارادوکس‌ها باعث پیشرفت‌های بسیاری در علوم تجربی، ریاضیات و فلسفه گشته. هرچند که هنوز پارادوکس‌های بسیاری چون پارادوکس کری یا پارادوکس ابیقوری دارای جواب پذیرفته شده‌ای نیستند.
پارادوکس اول :
تقریباً دو شب پیش بود که  بعد از مدتهای مدیدی که چشم دیدن تلوزیون رو نداشتم به  طور اتفاقی اونم واقعاً اتفاقی چشمم به جمال بد چهره تلویزیون داخلی افتاد که داشت صحن به  ظاهر علنی مجلس و به  تصویر میکشید.اولش زیاد واسم مهم نبود،پیش خودم گفتم اینم بازارگرمیه مثل همیشه،ولی هی که زمان نمایش میگذشت به نکات عجیب غریبی بر میخوردم.
یه نماینده (واقعاً از گفتن نام نماینده شرمم میشه) داشت در مورد هدفمند کردن یارانه ها حرف میزد.مظمون حرفاش هم این بود که چرا قیمت آرد در سراسر کشور پائینه و چراد بالا نمیره!!! دلیلش هم این بود که به خاطر همین ارزونی دارن آرد رو تو بازار سیاه به قیمت گزاف آب میکنند!پس نباید ارزون باشه تا دیگه جرأت این کار رو نداشته باشند!
آقای به ظاهر نماینده ملت(از حرفهاش معلوم بود که نماینده دولته نه ملت) مگه تعزیرات و بازرگانی رو واسه چی ساختن؟ البته حق داری که در مورد این مسائل کاسه داغتر از آش بشی،چون تو که نون نمیخوری!نون مال فقیر فقرا و دانشجوهای مفلوکه،ولی تو که مفلوک نیستی،پس حق داری که این طوری حرف میزنی.واقعاً واسه من و تو ما باید تأسف خورد که این چنین نماینده های واقعاً نماینده ای  داریم .

پارادوکس دوم :
خط فقرکجاست؟دقیقاهمین جاست!
دوست دارید بدانید خط فقر کجاست؟
خط فقر دقیقا همین جاست. فاصله ای هم با ما ندارد. درست زیر پای ما است. خط فقر ، خطی فرضی است مابین بتن یک پل . زیر آن خوابیدن و از آن عبور کردن به فاصله یک مصوبه است !به فاصله یک امضای ناقابل !
جمعی ناگهان با لای آن میروند و جمعی زیر آن … عدم ثبات اقتصادی و نداشتن امنیت شغلی و مالی و اجتماعی، ما را به زیر و بالای این خط منحوس سوق میدهد . دنبال نرخ واقعی تورم و بیکاری نگردید دولت مردان ! خط فقر همین جاست! درست در یکقدمی ما . و ما عابران گذری ، گذر میکنیم و آمار را نگاه میکنیم. اما واقعیت ، در زیر همین پل شکل میگیرد . خط فقر همین جاست!
پارادوکس سوم :
فقط میتونم بگم،خدایش ختم به خیر کند !!!

0 نظرات: