تراژدی عید فطر

از لحاظ فقهی :


 
از لحاظ علمی :
محاسبات نشان مي دهد وضعيت مداري و مختصات ماه به صورتي است که در مناطق شمالي هلال ماه زودتر از خورشيد غروب کرده و طبيعي است که امکان رويت هرگز وجود نخواهد داشت ، در مناطق مرکزي و جنوبي هلال ماه تقريبا همزمان با خورشيد غروب مي کندو در منتها اليه جنوب کشورمان در جزائر هميشگي خليج فارس هلال ماه در بهترين نقطه 11 دقيقه بعد از غروب خورشيد غروب خواهد کرد اين هلال در زمان غروب خورشيد در بهترين مکان 1.5 درجه از افق ارتفاع خواهد داشت که نه تنها با چشم غير مسلح به هيچ عنواني قابل رويت نيست بلکه با قويترين ابزار موجود نيز نمي توان در زمان غروب خورشيد اين هلال را رويت کرد نور بسيار شديد خورشيد و نزديکي هلال ماه به خورشيد مانع از رويت اين هلال حتي با ابزار مي گردد لذا با توجه به توضيحاتي که داده شد مي توان نتيجه گرفت طبق محاسبات هلال ماه رمضان 29 روزه نيست ، تنها امکان اينکه بتوان هلال ماه رمضان را 29 روزه به پايان برد اين است که با توجه به شفاف بودن اسمان در بالاي سر ( سمت الراس ) نسبت به افق احتمال رويت هلال ماه در روز محتمل است و اگر چنين اتفاقي صورت پذيرد و هلال ماه در روزبا ابزار هاي اپتيکي بسار قوي رويت شود ان وقت بحث فقهي پيش امده و ممکن است با توجه به فتاواي جديد رمضان امسال 29 روزه پايان پذيرد ولي همانطور که توضيح داده شد اگر ملاک در زمان غروب خورشيد باشد لزوما مي بايستي رمضان امسال را 30 روزه دانست.
بگذشت مه روزه و عید آمد و عید آمد
بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد
آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد
معشوق تو عاشق شد شیخ تو مرید آمد
بس توبه شایسته بر سنگ تو بشكسته
بس زاهد و بس عابد كو خرقه درید آمد
باغ از دی نامحرم سه ماه نمی‌زدم دم
بر بوی بهار تو از غیب دمید آمد
0 نظرات: