کمی فکر کن؟

میدونستی،سنجاقک فقط 24 ساعت زندگی میکنه و بعد ...
اگر فرصت من و تو هم برای بودن فقط 24 ساعت بود،چه میکردیم؟
 کمی فکر کن؟


1 نظرات:

پرش اول گفت...

این نظر برای تست فرستاده شده است