قانون

قانون چیست؟
چه کسی دیده است که قانون به همراه آفتاب از سوی دل آسمان آمده باشد؟
چه کسی دل خداوند را دیده و اراده و تدابیر وی را درک کرده است؟
در کدامین قرن فرشتگان میان مردم راه می رفتند و موعظه می کردند:
برای لذت از زندگی،ضعیفان را قدغن کنید؛یاغیان را با شمشیر بکشید و گناهکاران را با پاهای برنزین لگدمال کنید!!!
جبران خلیل جبران/چشم پیامبر/قانون
ترجمه : رضا رامز/ انتشارات بدیهه

1 نظرات:

نعیمه گفت...

امین نازنین
سال نو پیشاپیش مبارک
برایت سالی سرشار از بهترین ها را آرزومندم