کوشش باطل


المپیک هم به پایان رسید و ما فهمیدیم تو این کره گرد خاکی تو کجا قرار داریم !!!
البته نوشتن در مورد المپیک شاید کار بیهوده وباطلی باشه،اما مگه میشه پارسی وبود و سکوت کرد که یه مشت انسان کار نابلد رو مسند ورزش تکیه زدن که آخر وعاقبت واسه مدال دست به دامان مارگیرها وفالگیرها بشیم .
من واقعاً نمیتونم یه چیزیو درک کنم .در حالی که تموم کشورها با چهره ای شاد و سرشار از جوونی وارد میادین مسابقات میشدند و ما با چهره ای عبوس ودرهم گرفته و سرشار از خشم خودساخته به اجبار! تو المپیک حاضر شده بودیم .آخه تا به کی ما باید چوب کج اندیشی مسئولینی رو بخوریم که حتی یه عکس ورزشی هم ندارند چه رسد به تفکر ورزشی!!!
وصف الحال کاروان اعزامی (توریست و جهانگردها !!!) ما هم واقعاً شنیدن داره. که نزدیک به 50 همراه با خودشون به هر عنوانی بردند که بعضی از مربیان و افتخار آفرینامون را به علل مختلف از جمله صادر نشدن روادید (بگوئیم جا نداشتن ) با خودمون نبردیم .
روئسای فدراسیون ها هم که جای خود دارند !!! رئیس فدراسیون کُشتی را با کِشتی اشتباه گرفته بود طفلی خودش هم تقصیری نداره به جای انتخاب شدن توسط اهالی کُشتی انتصابش کرده بودند بدون هیچ گونه بار فنی و کارشناسی میگه کُشتی گیرهای ما در حد آسیا هستند !!! خُب اگه این را هم بخواهیم قبول کنیم یعنی بعد از کشور بی استعداد هندوستان !!!
آقایان واقعاً جای شرم داره، کشوری که تو سه کشور اول کُشتی دنیا بود را یازدهم المپیک (عزا داری ایران) کردین!!!
وقتی به شنا فکر میکنم تب وحشتناکی من و  فرا میگیره،که مایکل فلپس دلاور آمریکائی 8 بار پرچم کشورش را بر فراز دیوار چین به احتزاز درآورد و شناگر بیچاره و جوون ما اسیر بازیهای پنهانی گردید که بعدها اسمش شد سرماخوردگی !!! آخه کدوم انسان آگاه میتونه بپذیره که ورزشکاری که 4 سال بودجۀ مملکت در راه او خرج شده خیلی غیر حرفه ای دچار سرماخوردگی بشه چرا نباید شناگر مسلمان تونسی (قهرمان یکی از ماده های شنا) سرما بخوره !!!
از بانوان هم هیچ نگوئیم بهتر است که بانوی بحرینی با حمایت مسئولین بحرین طلا میگیره و بانوی تیر انداز ما تو70 نفر شصت و نهم میشه البته نمیتوان به آنها خرده گرفت چون طفلی ها را سرکاری به میادین المپیک اعزام میکنند !!!
آقایان چرا با احساسات 70 میلیون ایرانی بازی میکنید چرا این سرزمین را که یادگار کوروش و شهدای دلیره را به تاراج شخصیت و غرور میگذارید ...
وقت آن رسده که به دور از هر بازی سیاسی و از روی دلسوزی کمی در خود تأمل و تعمق کنیم که نفس حضورمان در ورزش چیست و چه هدفی داریم ...
خدایش ختم به خیر کند ،آمـین